Isoleren en verwarmen

De eerste belangrijke stap op weg naar een energiezuinige woning, is je woning goed thermisch te isoleren. De keuze van het materiaal is belangrijk, maar ook de plaatsing moet goed en nauwkeurig gebeuren. Isoleren is deskundigenwerk, maar je kan het ook zelf uitvoeren. Hiervoor laat je je best adviseren.

 

In een goed geïsoleerde woning kan je tot bijna de helft besparen op verwarmingskosten. Bovendien heb je dan ook een kleinere en dus goedkopere verwarmingsinstallatie nodig.

 

De belangrijkste energiepost in een woning is de verwarming met zo'n 50 tot 75% van het huishoudelijk energieverbruik. Vooral bij verwarmen komt het er dus op aan om verliezen zo veel mogelijk te beperken. Kies in de eerste plaats voor een zuinige energiebron: liever aardgas of stookolie dan elektriciteit.

 

Elektrische verwarming is niet energiezuinig. In de elektriciteitscentrales wordt ondermeer steenkool en aardgas gebruikt om elektriciteit te maken. Bij die productie en bij het transport van elektriciteit gaat heel wat energie verloren. Om één eenheid elektriciteit te produceren is ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van steenkool, aardgas, .... .

 

Zorg vervolgens voor een goed gedimensioneerd en zuinig verwarmingstoestel en voor een goede temperatuurregeling. Je hebt ook nog de keuze tussen bijvoorbeeld radiatoren, convectoren en vloer- en wandverwarming.

 

Voor meer algemene informatie omtrent isoleren, verwarmen, ventileren en luchtdicht bouwen, verwijzen we je graag door naar www.energiesparen.be.