Meldingen en klachten

Melding

Een omgevallen verkeersbord, zwerfvuil, een verzakking in de straat, onkruid op het fietspad, een zitbank die stuk is, ... Het zijn allemaal problemen die wel eens kunnen voorkomen in je buurt.

 

Heb je een melding over het openbaar domein, dan kan je de elektronische meldingskaart invullen. Iedere melding wordt doorgestuurd naar de betrokken dienst, zodat deze zo spoedig mogelijk kan behandeld worden. Indien u graag een antwoord wenst dien je je e-mail adres op de melkaart in te vullen.

 

Een aantal meldingen worden door andere overheden verholpen:

 

 

Klacht

De gemeente streeft naar een goede dienstverlening, klantvriendelijkheid en een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers. Toch is het mogelijk dat je hierover niet tevreden bent en een klacht wil uiten. Daarom heeft de gemeente een procedure ontwikkeld om je klacht vlot te behandelen. Wij behandelen je klacht met de grootste discretie.

 

Wat is een klacht?

 

Een klacht is "een manifeste uiting van ontevredenheid waarbij de burger klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie".

 

Een klacht kan betrekking hebben op:

  • een foutief verrichten van een handeling of prestatie (een behandelingswijze, een termijn of een beslissing)
  • het afwijken van de vastgestelde of gebruikelijke werkwijze
  • het niet (tijdig) uitvoeren van een handeling of prestatie

Hoe een klacht indienen?

 

Je kan op verschillende manieren een klacht indienen:

  • via het digitaal klachtenformulier
  • via e-mail naar klachten@machelen.be
  • via brief of fax (gericht aan het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de klachtencoördinator, Woluwestraat 1, 1830 Machelen)
  • persoonlijk op het gemeentehuis bij de klachtencoördinator.

Je klacht komt steeds bij de klachtencoördinator terecht, die erop toeziet dat je klacht met de grootste discretie behandeld wordt en binnen de voorziene termijn van 45 kalenderdagen.

 

De uitgebreide omschrijving van de klachtenbehandeling lees je in het reglement en de procedure.

Contact

Meldpunt

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 0800 2 1830

Klachtendienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 14
F 02 252 57 40