Cultuursubsidies

Het gemeentebestuur tracht de verenigingen zoveel mogelijk te ondersteunen en te stimuleren. Verenigingen zijn immers sterk gemeenschapsvormend en vervullen een belangrijke maatschappelijke functie binnen onze gemeente.

 

Cultuurverenigingen kunnen subsidies aanvragen voor:

 

Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidies moet je vereniging erkend zijn door het gemeentebestuur.

 

Ook voor particulieren voorziet het gemeentebestuur een extra stimulans. Indien je met de buren een buurtfeest wil organiseren, dan kan je hiervoor een feestcheque aanvragen.

 

De werkingssubsidies voor verenigingen werden voor het jaar 2013 uitbetaald  > verdeling cultuursubsidies 2013