Welzijnsbeleid

Het lokaal welzijnsbeleid heeft als doel het welzijn van alle inwoners in de gemeente te bevorderen. Het sociale aspect maakt integraal deel uit van het gemeentelijk beleid. Het sociale luik werd dan ook in een plan gegoten: het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013.

 

2013 was echter niet het eindpunt van het lokale welzijnsbeleid.

In de beleidsverklaring 2013-2018 zijn een aantal doelstellingen en acties opgenomen in verband met het werken rond een sterk welzijnsbeleid. Er is er tevens oog voor preventie en sensibilisering in het kader van gezondheid.

 

Eén van de laatste acties van 2013 was het oprichten van de welzijnsraad. Deze actie luidde dan ook meteen de start van de vernieuwde werking rond gezondheidsbeleid in. 

 

Contact

Sociale dienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 09
F 02 252 57 40