Voordelen niet gekoppeld aan de erkenning van je handicap

Blind of slechtziend

Blind zijn of slecht zien betekent in de meeste gevallen dat je afhankelijk wordt van anderen. Daarom heeft de Brailleliga een hele waaier van middelen uitgewerkt die ze aan de visueel gehandicapten ter beschikking stelt om hen een zo groot mogelijke autonomie te bezorgen in hun dagelijks leven.

 

Bij de sociale dienst van de Brailleliga kan je terecht voor een brede waaier van sociale dienstverlening, psychosociale ondersteuning en informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen.

 

Contact

 

Brailleliga
Engelandstraat 57, 1060 Brussel
Tel. 02 533 32 11

Fax 02 537 64 26

info@braille.be

www.brailleliga.be

 

Doof of slechthorend

Voor doven en slechthorenden bestaan ook de volgende voorzieningen:

 

  • Tolk: alle erkende tolken in Vlaanderen zijn bij het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven (CAB) aangesloten: www.cabvlaanderen.be.
  • Noodfax: door het versturen van een fax naar het centrale nummer 100 kunnen doven, slechthorenden en spraakgestoorden een snelle hulpverlening op medisch vlak, bijstand van de politiediensten en een tussenkomst vanwege de brandweer inroepen
  • Teletolk: dit is een gratis dienst van het Contactpunt Vlaamse Infolijn om doven of slechthorenden te laten communiceren met anderen, b.v. voor het maken van afspraken met de huisarts, de kapper, het stellen van vragen aan de overheid of voor het doen van mededelingen. Elke werkdag van 9 tot 19 uur, zaterdag van 10 tot 18 uur. Voor aanvraag van een teletolksessie zie www.teletolk.be.

 

Meer informatie kan je vinden bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).