Financiële dienst

De financiële dienst zorgt, onder leiding van de financieel beheerder, voor de inkomsten en uitgaven van de gemeente.

 

Deze dienst voert het financieel beleid van de gemeente, waaronder het aangaan van de leningen en het beleggen van de liquiditeiten.

 

De financieel beheerder stelt het ontwerp van budget op, de jaarlijkse raming van alle ontvangsten en uitgaven van de gemeente en maakt op het einde van elk jaar de gemeenterekening op.

 

De financiële dienst voert de boekhouding, betaalt alle facturen, lonen, premies enz. De dienst zorgt voor de invordering van de gemeentelijke belastingen. Daarnaast zorgt zij ook voor de verzekeringen van gebouwen, wagens, het personeel en tevens de leerlingen in de gemeentelijke scholen.

 

Contact

Financiële dienst

Woluwestraat 1

1830 Machelen

Tel. 02 254 12 20

Fax 02 252 57 40

financien@machelen.be

 

Marie-Christine Sunaertfinancieel beheerder
Gunter Conventsboekhouder  
Petra Van Geelmedewerker
Sonia Vansteenwinckel medewerker

 

Openingsuren

De gemeentediensten zijn elke werkdag open voor de inwoners:

 

 

 Voormiddag 

 Namiddag

 Avond 

 maandag

 9.00 - 12.00 u. 

 gesloten

 

 dinsdag

 9.00 - 12.00 u. 

 14.00 - 16.00 u.

 

 woensdag

 9.00 - 12.00 u.

 14.00 - 16.00 u.

 

 donderdag

 9.00 - 12.00 u.

 14.00 - 16.00 u.

 16.00 - 19.00 u. 

 vrijdag

 9.00 - 12.00 u.

 gesloten

 

 zaterdag

 gesloten 

 

 

 zondag

 gesloten 

 

 

 

Sluitingsdagen

De diensten zijn in 2018 gesloten op maandag 1 januari, maandag 2 april, maandag 30 april, dinsdag 1 mei, donderdag 10 en vrijdag 11 mei, maandag 21 mei, woensdag 11 juli, vrijdag 20 juli, woensdag 15 augustus, donderdag 1 en vrijdag 2 november, maandag 12 november, dinsdag 25 en woensdag 26 december.

Contact

Financiële dienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 20
F 02 252 57 40