Inburgering

Inwoners afkomstig uit alle hoeken van de wereld moeten kunnen deelnemen aan onze samenleving. Het Vlaams-Brabantse onthaalbureauinburgering heeft vijf kantoren waar nieuwkomers terecht kunnen voor een concreet inburgeringstraject.


De gemeente informeert haar inwoners over dit inburgeringstraject. We verwijzen hen door naar het dichtstbijzijnde onthaalbureau.

Voor wie?

Het onthaalbureau inburgering richt zich tot vreemdelingen en Belgen van vreemde herkomst die zich in Vlaanderen of Brussel vestigen. Dit kunnen zowel nieuwkomers als oudkomers zijn:

1) een nieuwkomer

 •  verblijft minder dan een jaar in België
 •  is afkomstig uit het buitenland met minstens één ouder geboren in het buitenland

2) een oudkomer

 •  verblijft reeds langer dan één jaar in België
 •  is afkomstig uit het buitenland met minstens één ouder geboren in het buitenland


Afhankelijk van het land van herkomst en het verblijfsstatuut, is iemand verplicht of rechthebbend om een inburgeringsprogramma te volgen. Wie verplicht is, krijgt een brief toegestuurd. Je gaat best langs bij een van de kantoren.


Inburgering richt zich in de eerste plaats tot volwassenen (+18).


Voor minderjarige anderstalige nieuwkomers biedt het onthaalbureau beperkte begeleiding aan. Het doel hiervan is zorgen dat minderjarigen zich inschrijven in een school. Een sleutelrol in de inburgering van minderjarige anderstalige nieuwkomers is weggelegd voor het OKAN-onderwijs (OnthaalKlassen voor Anderstalige Nieuwkomers).

Contact

Integratiedienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 00
F 02 252 57 40

Contactpersonen

Annelies Baes
T 02 254 12 00