Onthaalbureau

Onthaalbureau Inburgering Vlaams-Brabant heeft 5 vestigingen en één antenne in de provincie. Inburgeraars kunnen vrij kiezen in welk kantoor zij zich aanbieden. Het dichtstbijzijnde kantoor bevindt zich in Vilvoorde.

Wat doet het onthaalbureau?

Het onthaalbureau inburgering biedt een inburgeringstraject aan voor mensen van niet-Belgische oorsprong die zich voor langere termijn in Vlaanderen komen vestigen.


Het inburgeringstraject wordt ook het 'primair traject' genoemd en bestaat uit:


1. Cursus maatschappelijke oriëntatie (MO) (60 lesuren): In deze cursus leren de nieuwkomers de waarden en normen kennen van de Vlaamse, Belgische en Europese samenleving, met als bedoeling zelfstandig te kunnen functioneren. De cursus wordt in verschillende talen gegeven.


2. Basiscursus Nederlands als tweede taal (NT2) (A1, richtgraad 1 - module 1.1)
    NT2 wordt gegeven door:
    -  CBE: centrum voor basiseducatie (240 tot 600 uur)
    -  CVO: centrum voor volwassenonderwijs (120 uur)
    -  UTC: universitaire talencentra KUL en VUB (80 uur)


3. Loopbaanoriëntatie: Ondersteuning van de inburgeraar in het maken van keuzes voor de loopbaan (zoeken en vinden van werk, begeleiden naar verdere studies of het zoeken naar een hobby of aansluiten bij een vereniging).


4. Trajectbegeleiding : Elke inburgeraar wordt begeleid door een trajectbegeleider. Hier kunnen ze met al hun vragen terecht.


De cursussen en trajectbegeleiding zijn gratis.


Het 'secundair traject' bestaat uit een verderzetting van keuzes die tijdens het primair traject gemaakt werden. Bijvoorbeeld door een opleiding te volgen (een beroepsopleiding, een opleiding tot zelfstandig ondernemerschap, vervolgcursussen NT2 of verder studeren).


Voor het secundaire traject kunnen 'inburgeraars' niet meer terecht bij het onthaalbureau inburgering, maar wel bij de reguliere voorzieningen. Voorzieningen die dit wensen worden in hun dienstverlening aan nieuwkomers ondersteund door het Provinciaal Integratiecentrum (PRIC).

Contact

Agentschap Integratie en Inburgering

Benoit Hanssenslaan 7, 1800 Vilvoorde

Tel. 02 253 60 16

onthaalbureau@vlaamsbrabant.be

 

Informatie

Meer informatie over onthaalbureaus vind je op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Welk onthaalbureau bedient welke gemeente?

Contactgegevens en openingsuren onthaalbureaus Vlaams-Brabant.