Dienst Burgerzaken

De afdeling burgerlijke stand registreert alle belangrijke momenten in je levensloop: geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden. Je kan er ook terecht voor het opvragen van afschriften en akten.

 

De afdeling bevolking houdt zich voornamelijk bezig met het bijhouden van het bevolkingsregister. Alle wijzigingen in de verblijfstoestand van de inwoners worden er geregistreerd. Voor de elektronische identiteitskaart (EIK), aanvragen van een Kids ID en andere administratieve zaken kan je hier terecht.

 

Bevolking van A tot Z

Burgerlijke stand van A tot Z


Voor een erfrechtverklaring dien je je te wenden tot de FOD Financiën - registratiekantoor Vilvoorde, Groenstraat 51-57, 1800 Vilvoorde, 02 575 07 50.

 

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1

1830 Machelen

Tel. 02 254 12 57

Fax 02 253 74 03

burgerzaken@machelen.be

 

Annemie Matondiensthoofd burgerzaken
Stéfanie Michielsmedewerker
Karin Piensmedewerker

 

Melissa Duwéemedewerker
Elly Van Liermedewerker

 

Openingsuren

De gemeentediensten zijn elke werkdag open voor de inwoners:

 

 

 Voormiddag 

 Namiddag

 Avond 

 maandag

 9.00 - 12.00 u. 

 gesloten

 

 dinsdag

 9.00 - 12.00 u. 

 14.00 - 16.00 u.

 

 woensdag

 9.00 - 12.00 u.

 14.00 - 16.00 u.

 

 donderdag

 9.00 - 12.00 u.

 14.00 - 16.00 u.

 16.00 - 19.00 u. 

 vrijdag

 9.00 - 12.00 u.

 gesloten

 

 zaterdag

 gesloten 

 

 

 zondag

 gesloten 

 

 

 

 

Sluitingsdagen

De diensten zijn in 2018 gesloten op maandag 1 januari, maandag 2 april, maandag 30 april, dinsdag 1 mei, donderdag 10 en vrijdag 11 mei, maandag 21 mei, woensdag 11 juli, vrijdag 20 juli, woensdag 15 augustus, donderdag 1 en vrijdag 2 november, maandag 12 november, dinsdag 25 en woensdag 26 december.

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40