Heraanleg Heirbaan (oktober 2011)

De werken van de drie nutsmaatschappijen (Eandis, Belgacom en IWVB) tussen de Luchthavenlaan en de Leeuwerikenlaan zijn afgerond. De gemeente kan nu overgaan tot de heraanleg van dit gedeelte van de Heirbaan.

 

De planning ziet er als volgt uit:

  • week van 3 oktober: voorbereidende werken door de aannemer. Het betreft cameraonderzoeken van de riolering. De bewoners zullen hiervan nauwelijks iets merken en ook geen hinder ondervinden;
  • week 17 oktober: overleg met gemeente, de aannemer, het studiebureau, de veiligheidscoördinator en de nutsbedrijven voor het uitzetten van een gedetailleerde planning en de te verwachten hinder;
  • week van 31 oktober: start der effectieve wegeniswerken door de door ons aangestelde aannemer. Start van de Kwekerijstraat tot de Leeuwerikenlaan. De werken betreffen het opbreken van de asfaltering en plaatsen van nieuwe boordstenen. Ook het voetpad zal gefaseerd opgebroken en telkens dadelijk vernieuwd worden.

Tijdens de effectieve wegeniswerken zal het doorgaand verkeer omgeleid worden, plaatselijk verkeer blijft mogelijk (woningen blijven toegankelijk). Wij streven ernaar om de hinder tijdens deze werken te beperken. Plaatselijke hinder blijft evenwel mogelijk waarbij een garage op oprit tijdelijk onbereikbaar wordt, maar parkeren in de straat zal mogelijk blijven. De werken zullen op de voet opgevolgd worden aan de hand van wekelijkse werfvergaderingen.

 

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij het meldpunt op 0800 2 1830 of via mail naar meldpunt@machelen.be.

Contact

Technische dienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 45
F 02 252 57 40