Begeleiderspas

Wat?

Met de provinciale begeleiderspas voor personen met een handicap mag een begeleider gratis mee naar het theater, een optreden, een sportmanifestatie, een tentoonstelling. De persoon met een handicap betaalt de gewone toegangsprijs, de begeleider mag gratis mee.

 

De begeleiderspas staat op naam van de persoon met een handicap, de begeleider hoeft dus niet steeds dezelfde persoon te zijn.

 

De pas heeft een maximum geldigheidsduur van vijf jaar en is verlengbaar. Organisaties die de pas aanvaarden, zijn herkenbaar aan een speciaal logo.

 

De lijst van deelnemende organisaties is terug te vinden op www.vlaamsbrabant.be/begeleiderspas

 

Voorwaarden

Om een begeleiderspas te kunnen aanvragen, moet je een algemeen attest van de FOD Sociale zekerheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je verminderd zelfredzaam bent met ten minste 9 punten (of 66 %) of je verdienvermogen is verminderd tot 1/3 of minder. 

 

Kinderen waarvoor een begeleiderspas wordt aangevraagd, moeten aan de voorwaarden voldoen om verhoogde kinderbijslag te ontvangen. 

 

Een begeleiderspas kan je enkel per mail of schriftelijk aanvragen (niet telefonisch):

Provincie Vlaams-Brabant

Dienst welzijn

Provincieplein 1

3010 Leuven

begeleiderspas@vlaamsbrabant.be

 

 

Meer info

Voor bijkomende inlichtingen voor het opvragen van een aanvraagformulier

T 016-26 73 90

www.vlaamsbrabant.be/welzijn

 

Contact

Contactpersonen

Daisy Smets
T 02 254 12 07