Naar het overzicht

Nieuwe fase Bosveld

27 april 2017

De firma Stadsbader NV is gestart met de realisatie de twee kunstgrasterreinen aan de vrijetijdssite Bosveld. Deze worden in mei opgeleverd. Het hoofdgebouw is winddicht gemaakt. De ruwbouw is zo goed als af. Er wordt nu met de binnenafwerking gestart.

De omgevingsaanleg startte op 18 april en zal lopen tot een stuk in het najaar.

 

Mobiliteit

Eerst worden de parkings naast en rond de sporthal en het evenementenplein gerealiseerd. Nadien volgt het stukje Heirbaan van aan het huidige kunstgrasterrein tot aan het rond punt aan de K. Albertlaan.
Het fietstraject door het park en de wandelwegen worden gerealiseerd en de openbare verlichting wordt vervangen.

Groen

Aansluitend en waar nodig gelijktijdig, zal de groenaanleg in en rond het park aangepakt worden.


De bomen ter hoogte van het kunstgrasveld op de Heirbaan zijn onvoldoende diep geworteld. Zij vormen dus allemaal een potentieel gevaar voor bezoekers en voorbijgangers. Deze bomen worden gerooid omwille van de veiligheid in de week van 8 tot 12 mei. Later worden er nieuwe bomen aangeplant op de Heirbaan. Bomen die perfect kunnen wortelen, zonder gevaar voor omwaaien en in een voldoende brede berm.

 

Woekerend en arbeidsintensief groen in het park wordt verwijderd en er komt functioneel groen bij waar mogelijk. De komende weken wordt het dichte struikgewas uitgedund of gerooid om het park meer transparant en toegankelijk te maken. Waardevolle planten en bomen blijven waar mogelijk staan.

 

We hebben ervoor gekozen om de groenaanleg in het park als laatste aan te pakken. Zo blijft het grootste deel van het park nog toegankelijk voor onze inwoners deze zomer.

 

We voorzien ook heel wat groencompensatie op gans de site. De nieuwe aanplantingen kunnen pas gebeuren in de winter en zelfs voorjaar van 2018.

 

Een realistisch toekomstbeeld van de nieuwe vrijetijdssite toont hoe Bosveld er tegen de zomer van 2018 zal uitzien.