Naar het overzicht

Site Bosveld - fase 2 omgevingsaanleg

10 juli 2017

De nieuwe vrijetijdssite begint steeds meer vorm te krijgen. De tweede fase van de omgevingsaanleg, namelijk de aanleg van het evenementenplein, is in volle uitvoering. Het evenementenplein zal de verbinding maken tussen de huidige sporthal en het nieuwe gebouw en sportsite.

 

Tijdens het bouwverlof, van 10 tem 31 juli worden de werken tijdelijk stilgelegd. De aannemer zal de werfzone opruimen en degelijk afsluiten met een doorgang voor fietsers en voetgangers langs de Heirbaan.

Park

Vanaf 1 augustus worden de parkranden aangepakt. De parkranden worden uitgedund of gerooid om het park meer transparant en toegankelijk te maken. Woekerend en arbeidsintensief groen wordt verwijderd. Waardevolle planten en bomen blijven waar mogelijk staan.

 

In een latere fase van het project zullen er nieuwe bomen aangeplant worden op de Heirbaan, aangepast aan de nieuwe infrastructuur. Bomen die perfect kunnen wortelen, zonder gevaar voor omwaaien en in een voldoende brede berm. De nieuwe aanplantingen kunnen pas gebeuren in de winter en zelfs voorjaar van 2018.


Een transparant park, samen met het nieuwe wandel- en fietspad doorheen het park, maakt een betere sociale controle mogelijk.

 

De looptijd van deze werken wordt geschat op twee weken.

Veiligheid

Tijdens de rooiwerken worden de toegangswegen tot het park om veiligheidsredenen afgesloten.


We vragen elke bezoeker van het park, de sporthal of de volledige site om voorzichtig te zijn en de werfafsluitingen te respecteren.


We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken.