Naar het overzicht

Samen houden we de buurt sneeuw- & ijsvrij

08 december 2017

Jaarlijks, van begin november tot eind maart, sluit de gemeente een overeenkomst met een firma af om sneeuw en ijzel te bestrijden op de gemeentewegen.

 

Wanneer wordt er gestrooid?

Op basis van de voorspellingen van Meteo Services, beslist de firma om uit te rijden bij waarschuwingen over gladheid op de wegen. Voor plaatselijke situaties doen wij een beroep op de patrouilles van de politie ViMa. Bij mogelijks gevaarlijke plekken (bv. op bruggen), verwittigen zij de strooidienst.

 

De meeste strooibeurten gebeuren ’s avonds laat en ’s nachts. De strooidiensten proberen hun werk zo stil mogelijk te doen, rekening houdend met de nachtrust van de inwoners.

Waar wordt er gestrooid?

Wanneer er algemeen dient opgetreden te worden, dan worden alle straten gestrooid: eerst de hoofdwegen, dan de secundaire wegen. Let wel! In straten met weinig verkeer, zoals doodlopende straten, straten zonder doorgaand verkeer, is de impact van het strooizout op de sneeuw kleiner. Door het weinige verkeer wordt het strooizout immers niet gemengd met de sneeuw. Meer zout strooien biedt hier geen oplossing.

 

Fietspaden die op de rijweg liggen, worden mee gestrooid. Fietspaden die niet op het wegdek liggen worden door de gemeente gestrooid.

 

Alle toegangen en voetpaden aan openbare gebouwen en terreinen worden door de gemeente gestrooid.

 

De gewestwegen op ons grondgebied (Woluwelaan, Haachtsesteenweg, Peutiesesteenweg/ Noordstraat en Luchthavenlaan) worden gestrooid in opdracht van het Vlaamse Gewest.

 

Hou jij ook rekening met de strooidiensten? Parkeer je wagen niet te dicht op de hoeken van de straat. Probeer je wagen zo dicht mogelijk tegen het voetpad te parkeren, zodat er altijd voldoende vrije doorgang is voor de strooiwagens. Ook zij ondervinden last van de gladheid op dat ogenblik.

Je moet als bewoner ook je steentje bijdragen

Een verhard voetpad voor je deur moet je zelf sneeuwvrij maken. Vele inwoners doen dit spontaan en dat verdient een pluim! We roepen daarom iedereen op hetzelfde te doen. Samen doen we het immers beter!

 

Let op! Het sneeuwvrij maken van je voetpad is verplicht en opgenomen in het politiereglement. Wie zijn stoep niet onderhoudt, riskeert een GAS.