Naar het overzicht

Melden defecte straatlamp

23 oktober 2013

De winter staat voor de deur. Een goede straatverlichting is dan ook belangrijk. Dit draagt bij tot de veiligheid van bewoners, voorbijgangers en verkeer. Buurtbewoners zien meestal als eerste wanneer een straatlamp stuk is. De gemengde Vlaamse distributienetbeheerders en Eandis rekenen op de medewerking van de bevolking om een defect snel te melden.

 

Wintertoer

Binnen Eandis is er een zogenaamde ‘wintertoer’. Daarbij wordt ’s nachts in alle straten de openbare verlichting systematisch gecontroleerd. Defecte lichtpunten werden genoteerd en waar mogelijk onmiddellijk hersteld.

Melden van defecte straatlampen

Defecte straatlampen kunnen gemeld worden via www.straatlampen.be. Wie geen internet heeft, kan een defect melden via het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

Wanneer worden defecte straatlampen hersteld?

Een defecte straatlamp, waarvan de adresgegevens en het nummer van de verlichtingspaal (herkenbaar op de gele sticker) op een correcte manier zijn doorgegeven, wordt binnen de 14 dagen hersteld. Let wel: na 22 uur dooft een aantal straatlampen automatisch om energie te besparen.

 

Wanneer de politie een defect meldt met een veiligheidsrisico, dan wordt de herstelling binnen de kortst mogelijke tijd uitgevoerd, ook tijdens het weekend.

 

Bij defecten waarbij de verlichting van een volledige straat of meerdere straten uitvalt, ligt de oorzaak wellicht aan het elektrisch voedingsnet. Technici komen binnen de 48 uur ter plaatse om de storingsoorzaak te bepalen. Waar mogelijk zullen ze een voorlopige herstelling uitvoeren om zoveel mogelijk lichtpunten terug in dienst te krijgen, in afwachting van een definitieve herstelling. Die gebeurt binnen de 14 dagen.