Verbeteringspremie

Wat?

De verbeteringspremie is een premie van de Vlaamse overheid die eigenaars of huurders de kans biedt de kwaliteit van hun woning aanzienlijk te verbeteren. Het gaat hierbij onder meer om gevelwerkzaamheden, dak- en buitenschrijnwerk, het behandelen van optrekkend muurvocht, sanitaire installaties, elektrische huisinstallatie, verhelpen van risico's op Co-intoxicatie, dak- en vloerisolatie en verbouwingswerkzaamheden.

 

De premie kan aangevraagd worden door de verhuurder of de bewoner van de woning indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan op vlak van inkomen, woning en facturen.

 

Het bedrag van de premie wordt per bouwonderdeel vastgesteld.

 

Bij toekenning van de premie door het Vlaams gewest biedt de gemeente een premie van 10% op de totale premie door het gewest toegekend.

Hoe aanvragen?

Voor de Vlaamse premie moet je een aanvraag indienen bij Wonen-Vlaanderen. Op de website van Wonen-Vlaanderen vind je de nodige aanvraagformulieren.

Voor de gemeentelijke premie moet je geen aanvraag doen. Deze tegemoetkoming wordt je automatisch toegekend, na toekenning door het Vlaams gewest.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Huisvesting, op de website van het agentschap Wonen-Vlaanderen of via het gratis nummer 1700.

 

Zie ook: gemeentelijk reglement huisvestingspremies