Beveiligingspremie

Wat?

Inwoners, handelaars en zelfstandigen uit de politiezone Vilvoorde-Machelen die hun woning of beroepslokaal (handelszaak, kantoor, ...) tegen inbraak beveiligen, kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke beveiligingspremie.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn:

  • de genomen beveiligingsmaatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de hele woning of beroepslokaal en moeten het risico op inbraak voor de hele woning of beroepslokaal verkleinen
  • de genomen beveiligingsmaatregelen maatregelen moeten voldoen aan de minimale voorwaarden die de adviseur inbraakpreventie tijdens zijn beveiligingsadvies formuleert
  • de genomen beveiligingsmaatregelen moeten door de adviseur inbraakpreventie worden goedgekeurd

Bedrag

De beveiligingspremie bedraagt 30% van het nettobedrag van de aankoop- en installatiekosten van de beveiligingswerken met een maximum van 350 euro per particuliere woning of beroepslokaal. Alarmsystemen en camerabewakingssystemen komen voor particulieren niet in aanmerking.

Hoe aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke premie dien je eerst een gratis beveiligingsadvies aan te vragen. Indien uit het beveiligingsonderzoek blijkt dat je recht hebt op de premie, zal de beveiligingsadviseur van de politie Vima je de nodige documenten voorleggen.

 

Meer informatie kan je vinden in het gemeentelijk premiereglement of bij de Preventiecel van de lokale politie.

 

Documenten