Stedenbouwkundige vergunning

Wat?

Je wilt bouwen of verbouwen? Voor je begint moet je wel nagaan of je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt. Een stedenbouwkundige vergunning, de vroegere bouwvergunning, is een toestemming van de gemeente om te mogen bouwen of verbouwen.

 

Ook voor o.a. het plaatsen van bepaalde reclameborden of het ontbossen en vellen van bomen is een vergunning nodig.

Voor welke werken heb je een vergunning nodig?

Voor sommige werken is een stedenbouwkundige vergunning vereist, andere zijn vrijgesteld. De Vlaamse overheid geeft je gedetailleerde informatie over werken die al dan niet vergunningsplichtig zijn.

Voor welke werken heb je een architect nodig?

Voor bepaalde werken is de medewerking van een architect nodig. Onderzoek best op voorhand of je al dan niet op een architect beroep moet doen. Op de website van de Vlaamse overheid krijg je een duidelijk overzicht.

Digitale aanvraag

Vanaf 23 februari 2017 wordt het indienen van een stedenbouwkundige vergunning verplicht digitaal voor alle aanvragen waarvoor er een medewerking is met een architect. Ook voor de andere aanvragen is het mogelijk de aanvraag digitaal in te dienen. Raadpleeg hiervoor het omgevingsloket van de Vlaamse overheid raadplegen via www.omgevingsloket.be.

Samenstelling van een stedenbouwkundig dossier

Een belangrijk element bij de samenstelling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning is de al dan niet verplichte tussenkomst van een architect. Afhankelijk van welke activiteit je plant, bestaat je dossier uit verschillende vereiste documenten.

 

  • Voor aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning zonder de medewerking van een architect, volstaat een eenvoudige dossiersamenstelling
  • Voor aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning met medewerking van een architect is een uitgebreide dossiersamenstelling noodzakelijk
  • Technische werken en terreinaanlegwerken vormen een afzonderlijke categorie waarvoor nog een andere dossiersamenstelling vereist is
  • Meldingsplicht: bepaalde werken dien je te melden aan de overheid. Hiervoor dien je het vast meldingsformulier van de Vlaamse overheid te gebruiken.

Aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning

Voor uitgebreide informatie over de samenstelling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan je terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente of op de website van de Vlaamse overheid.

 

Daar vind je alle nodige aanvraagformulieren en een overzicht van de nodige documenten (de zogenaamde 'aanstiplijst').

Behandeling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning

  • De aanvraag wordt behandeld door de stedenbouwkundig ambtenaar van de gemeente. Volgende stappen worden ondernomen:
  • volledigheidscontrole: de stedenbouwkundige ambtenaar gaat na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is
  • openbaar onderzoek: voor sommige aanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen je project
  • adviezen inwinnen: soms moet de gemeente adviezen inwinnen over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
  • advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar: het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar is bindend, als het negatief is of voorwaarden oplegt. Het wordt uitgebracht binnen een vervaltermijn van dertig dagen.

Hoeveel kost het?

Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning zijn in Machelen in principe kosteloos. Enkel indien de aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek, worden de kosten van de aangetekende zendingen aangerekend.

Meer informatie

Het is aan te raden om bij de dienst Ruimtelijke Ordening te informeren alvorens met de werken te starten. Bij deze dienst kan je in alle opzichten meer informatie krijgen over de stedenbouwkundige vergunningsplicht. In verband met stedenbouwkundige vergunningen kan je ook terecht op de volgende websites:

www.ruimtelijkeordening.be

www.bouwenenwonen.be

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46

Maurits Lauwers
T 02 254 12 48
Contactpersonen