Naar het overzicht

Infovergadering Brownfieldconvenant

23 januari 2014

In december 2012 kocht brownfieldontwikkelaar Re-Vive nv de terreinen gelegen langsheen de Woluwelaan en de Vilvoordelaan te Machelen. De terreinen werden samengevoegd tot één industrieterrein dat “Brightpark” werd gedoopt.

De oude verlaten bedrijventerreinen worden herontwikkeld. De gebouwen worden gesloopt, de gronden worden gesaneerd en er komen nieuwe moderne bedrijfsgebouwen langsheen een nieuwe ontsluitingsweg.“Brightpark” zal worden ontwikkeld als een volwaardig duurzame bedrijventerrein, van 75.000 m² en plaats voor een 40-tal ondernemingen.

 

Voor de ontwikkeling van dit terrein wordt een Brownfieldconvenant afgesloten. Deze convenanten worden afgesloten met het oog de herontwikkeling van vervuilde, verwaarloosde of onderbenutte gronden.

 

Voor de toelichting van de Brownfieldconvenant wordt een infovergadering gehouden op donderdag 13 februari om 19 uur op het gemeentehuis in Machelen, Woluwestraat 1.

 

Bezwaren indienen kan van vrijdag 14 tot vrijdag 28 februari. Dit kan door het bezwaarformulier aangetekend op te sturen naar het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1 in Machelen of door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven op het gemeentelijk secretariaat in het gemeentehuis.

 

Ontwerp Brownfieldconvenant – project “84 – Machelen-Bright Park”

Bezwaarschrft Brownfieldconvenant – project “84 – Machelen-Bright Park”