Meldingskaart

Via dit formulier kan je een melding over het openbaar domein plaatsen.

Identiteitsgegevens

Naam (*):
Voornaam (*):
Adres:
Postcode (*):
Gemeente (*):
Telefoon:
E-mail:

Waarover gaat de melding? (*)

Straat en verkeer
wegdek
fietspad
voetpad
tunnels
bruggen
telefooncellen
bushaltes
fietsenstalling
parkeerplaats
straatmeubilair
losliggende roosters
verstopte kolken
Verkeerssignalisatie
verkeerssignalisatie
verkeersborden
wegmarkeringen
straatnaamborden
Groen
onderhoud plantvakken
kuisen bermen
kuisen grachten
snoeien van planten
onkruidbestrijding
onderhoud speelpleinen
Milieu
graffiti
wildplakken
zwerfvuil
sluikstorten
leegmaken vuilbakjes
lawaaihinder
geurhinder
ratten
wilde katten
ongedierte
hondenpoep

Omschrijf nauwkeurig de plaats van de melding

Straat (*):
Huisummer (of verduidelijking locatie) (*):
Gemeente (*):
Nadere aanduiding plaats:

Wanneer doet/deed het probleem zich voor?

Datum: (dd-mm-jjjj)
Tijdstip:

Omschrijving van de melding (*)

(*) verplichte velden
Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet 08/12/1992).