Tegemoetkoming in de huurprijs

Wat?

De tegemoetkoming in de huurprijs ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. De tegemoetkoming bestaat uit een maandelijkse huursubsidie en een eenmalige installatiepremie.

 

De tegemoetkoming is steeds gekoppeld aan een verhuizing. Je kan enkel in aanmerking komen als je onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuist.

 

Om recht te hebben op een tegemoetkoming in de huurprijs moet je aan een aantal voorwaarden voldoen op vlak van inkomen, eigendom, huurprijs en kwaliteit van de te verlaten of nieuwe woning.

 

Er zijn 4 mogelijkheden waarbinnen je een tegemoetkoming in de huurprijs kan aanvragen:

  • je verlaat een onbewoonbaar verklaarde, een overbewoond verklaarde of een ongeschikt verklaarde woning of kamer
  • je verliest de hoedanigheid van dakloze en ontvangt daarvoor van het OCMW een installatiepremie of een verhoging van het leefloon
  • jij of een inwonend gezinslid, dat ofwel minstens 65 jaar is of erkend als een persoon met een handicap, verhuist van een niet-aangepaste woning naar een conforme woning
  • je wordt huurder van een woning van een erkend sociaal verhuurkantoor

Hoe aanvragen?

Bij voorkeur dien je de aanvraag in vóór de verhuis. De aanvraag mag ook ingediend worden tot 9 maanden na de verhuis, maar de woning die je verlaten hebt moet dan nog toegankelijk zijn voor een onderzoek ter plaatse.

 

Je vraagt de tegemoetkoming in de huurprijs aan bij Wonen-Vlaanderen.

Contact

Wonen Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
wonenvlaamsbrabant@rwo.vlaanderen.be
016 66 59 30

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46