Verkavelingsvergunning

Wat?

Wanneer je een perceel wenst te (her)verdelen in twee of meerdere percelen, met de bedoeling deze in te richten als bouwgronden voor verkoop, dan heb je hiervoor een verkavelingsvergunning nodig. In sommige gevallen gaat een verkaveling ook gepaard met het aanleggen van nieuwe wegen of het verbeteren van bestaande wegen.

 

De kavels kunnen pas als bouwgrond te koop gesteld worden nadat de verkavelingsakte opgemaakt is en na afgifte van het grondattest door het schepencollege. Indien het gaat over een verkaveling met aanleg van nieuwe wegen, kunnen de kavels pas te koop worden gesteld wanneer de voorgeschreven wegeniswerken zijn uitgevoerd of de nodige financiële waarborgen zijn verschaft.

 

Het is ook mogelijk om een bestaande verkavelingsvergunning te wijzigen. Hiervoor dient men een aanvraag tot wijziging van verkavelingsvergunning in te dienen.

Bij een verkavelingsvergunning horen gedetailleerde stedenbouwkundige voorschriften die worden aangeduid op het verkavelingsplan en in het voorschriftenbundel.

Samenstelling en behandeling van een aanvraag voor een verkavelingsvergunning

De aanvraagformulieren voor een verkavelingsvergunning of voor een wijziging van verkavelingsvergunning kan je bekomen bij de dienst Ruimtelijke Ordening of via de website van de Vlaamse overheid.

 

De behandeling van een aanvraag voor een verkavelingsvergunning of een wijziging van verkavelingsvergunning is zeer gelijkaardig aan deze voor een stedenbouwkundige vergunning. De behandeling is kosteloos, tenzij de aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. Dan betaal je de kosten van de aangetekende zendingen.

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46

Maurits Lauwers
T 02 254 12 48
Contactpersonen