Parkeerverbod en bezetting openbaar domein

Wat

Burgers, verenigingen en bedrijven kunnen parkeerverbodsborden huren en een toelating aanvragen voor de tijdelijke bezetting van het openbaar domein bij de gemeente.

 

Het openbaar domein wordt als ingenomen beschouwd zodra het normale en gewone gebruik door voetgangers of voertuigen gedeeltelijk of tijdelijk verhinderd of belemmerd wordt. Bijvoorbeeld voor bouw-, afbraak-, wederopbouw-, herstellings-, verbouwings-, schilder-, verhuis-, leverings- en andere werken.

 

Voor het plaatsen van containers, wegsignalisatie of afsluitingen en/of toelating tot uitvoering van de werken moet je een vergunning hebben.

Kostprijs

Parkeerverbodsborden: 50 euro per set van twee bij elkaar horende parkeerverbodstekens die het begin en het einde van het parkeerverbod aanduiden

 

Bezetting openbaar domein:

- 0,25 euro per m², per dag voor alle bouw- en veranderingswerken in het algemeen en met een min. van 5,00 euro

- voor het plaatsen van een container zal een forfaitaire som van 15,00 euro per dag aangerekend worden

- voor het plaatsen van een hijskraan zal een forfaitaire som van 30,00 euro per dag aangerekend worden

- voor het instellen van een parkeerverbod: 6,00 euro per schijf van 10 m per dag

Procedure

Stap 1: invullen formulier ‘Aanvraag parkeerverbodsborden en bezetting openbaar domein

 

De aanvraag voor de vergunning en voor de verkeersborden dient minstens 8 dagen voor de aanvang van de werken te gebeuren.

 

Hiervoor vul je het elektronisch aanvraagformulier in of kom je langs het gemeentehuis (secretariaat, 2de verdieping, Woluwestraat 1 in Machelen).

 

De aanvraag wordt behandeld door het gemeentelijk secretariaat. Zij verwittigen je wanneer de vergunning klaar is.

Stap 2: ondertekenen en ophalen vergunning op het gemeentehuis

 

De vergunning dien je op het gemeentehuis persoonlijk te ondertekenen en af te halen.

Stap 3: plaatsen van de parkeerverbodsborden

 

De gemeentelijke diensten komen tijdig en wettelijk de borden plaatsen op de door u aangegeven locatie.

Stap 4: ophalen verkeersborden

 

De gemeentelijke diensten komen na de werken de verkeersborden opnieuw ophalen.

Stap 5: facturatie

 

Je ontvangt de factuur voor de parkeerverbodsborden en/of de vergunning voor de bezetting van het openbaar domein een maand na de werken.

Openingsuren secretariaat

Het gemeentelijk secretariaat is open op maandag en vrijdag van 9 tot 12 uur, op dinsdag en woensdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur en op donderdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur. 

Documenten