13 oktober 2024: lokale en provinciale verkiezingen

Welke verkiezingen vinden dan plaats?

  • Gemeentelijke (lokale) verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.
  • Provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad.

Wie MAG gaan stemmen?

Belg – stemmen voor gemeentelijke en provinciale verkiezingen

  • minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen,
  • niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht,
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten.

Niet-Belg – stemmen voor de gemeentelijke verkiezingen

  • minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen,
  • niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht,
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten.

Voor meer informatie zie ‘Stemmen als niet-Belg – Europese en niet-Europese burgers’.

Kan je niet gaan stemmen en wil je toch een stem uitbrengen? Dan kan je een volmacht geven. Lees meer op 'Stemmen met volmacht op 13 oktober 2024'.