Corona ook invloed op omgevingsvergunning Nieuws RSS

De maatregelen rond het coronavirus hebben nu ook effect op de openbare omgevingsvergunningen. De Vlaamse Regering heeft het Nooddecreet in werking gezet, waardoor o.a. lopende onderzoeken tijdelijk opgeschort worden.

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. Een korte samenvatting:

  • De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020.
  • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020.
  • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen).
  • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen).
  • De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen.
  • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Meer info op de website van Omgevingsloket Vlaanderen.

Gepubliceerd op woensdag 25 maart 2020 20.49 u.