Openbaar onderzoek Regionaal Mobiliteitsplan Nieuws RSS

Machelen vormt samen met 32 andere gemeenten Vervoerregio Vlaamse Rand. Er werd een Regionaal Mobiliteitsplan gemaakt om de regio duurzamer, veiliger, welvarender, leefbaarder en meer bereikbaar te maken. Dit ligt ter inzage van 31 mei t.e.m. 29 juli.

Doel van het Regionaal Mobiliteitsplan

Het Regionaal Mobiliteitsplan werkt naar een veilige en leefbare regio en dit via een beter mobiliteitsaanbod en een betere infrastructuur met aandacht voor voetgangers, fietsverbindingen en openbaar vervoer. Zo wordt onze mobiliteit duurzamer.

We werken ook op de pijlers Gedrag en Ruimte waar we vooral een duurzamere mobiliteit willen stimuleren. Voor alle weggebruikers, zowel de fiets, de bus, de trein, de auto en de logistiek, werd een ideaal scenario uitgewerkt. Om dat scenario te realiseren, bevat het Regionaal Mobiliteitsplan 130 concrete acties die de komende jaren in de vervoerregio Vlaamse Rand zullen worden uitgerold.

Inzage

Dit nieuw Regionaal Mobiliteitsplan willen we aan jou voorstellen

Je krijgt de kans om dit plan na te kijken, en er ook je eventuele opmerkingen en suggesties op te formuleren.

Hen openbaar onderzoek ligt ter inzage van 31 mei t.e.m. 29 juli.

Je zal dit Regionaal Mobiliteitsplan kunnen raadplegen op www.vervoerregiovlaamserand.be.

Gepubliceerd op vrijdag 12 mei 2023 11.32 u.