Offerfeest

Het Offerfeest is een van de belangrijkste islamitische feestdagen. Veel moslims kiezen ervoor om een gift te doen aan een hulporganisatie of een hulpbehoevende. Anderen laten tijdens het Offerfeest een schaap slachten.

Slachtingen voor het Offerfeest moeten uitgevoerd in een erkend slachthuis of op een erkende tijdelijke slachtplaats. Rituele thuisslachtingen zijn verboden.

Verbod op onverdoofd slachten van dieren

Sinds 1 januari 2019 is het overal in Vlaanderen verboden om dieren zonder verdoving te slachten, zowel op tijdelijke slachtvloeren als in slachthuizen. Dieren die bestemd zijn voor de slacht moeten zoveel mogelijk pijn, lijden en stress bespaard worden. Ze moeten op een diervriendelijke manier behandeld worden en moeten voor de slacht verdoofd worden volgens een methode die toegelaten is volgens de Europese wetgeving.

Voor de voedselveiligheid moet ook de hygiëne verzekerd kunnen worden. Een slachting gaat daarenboven ook gepaard met een grote hoeveelheid bloed en ander dierlijk afval dat op de juiste manier verwijderd moet worden.

Bij wet verboden

 • Rituele thuisslachting
 • Onverdoofde slachting op tijdelijke slachtvloeren
 • Vervoer van levende schapen in afgesloten koffer of met samengebonden poten

Alternatieven

Voor het slachten van een schaap zijn er alternatieven mogelijk, zoals:

 • Bestel je vlees bij een halalslager.
  Als je halalvlees bestelt, moet je zelf geen dier kopen en laten slachten. De slager doet dat voor jou. Je moet het vlees alleen afhalen bij de slager. Vraag een volgnummer, zodat er geen lange wachttijden ontstaan.
 • Geef een gift aan een hulporganisatie.
  Een hulporganisatie kan voedsel kopen en bezorgen aan hulpbehoevende gezinnen. De coronacrisis is voor gezinnen in armoede extra moeilijk. Ook in het land van herkomst kunnen veel families het Offerfeest niet meer vieren en is elke hulp of gift meer dan nodig.
 • Een schaap of rund laten slachten in een erkend slachthuis.
  Maak goede afspraken met je veehandelaar. Hij vervoert de dieren en regelt de slachting voor je. Een overzicht vind je in de lijst van erkende slachthuizen.

Slachtaangifte

Particulieren die een dier willen slachten, moeten zich identificeren en registreren bij het gemeentebestuur.

Maak hiervoor een afspraak bij de dienst Omgeving via milieudienst@machelen.be of 02 254 12 49.