Sportraad

De sportraad geeft autonoom advies, op eigen initiatief of op verzoek, over alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid van de gemeente.

De sportraad moet advies geven over de strategische meerjarenplanning en de jaarrekening van de gemeente binnen het beleidsveld sport.

De sportraad is samengesteld uit sportverenigingen, sportdeskundigen en gecoöpteerden, de sportfunctionaris (als waarnemer) en de schepen van Sport (als waarnemer). Alle verenigingen mogen zetelen in de sportraad. Zij duiden 1 vertegenwoordiger aan, en 1 plaatsvervanger. De raad van bestuur bestaat uit minimum 3 personen.

Contactgegevens