Stedenbouwkundig omgevingsambtenaar – diensthoofd omgeving

Voltijds – A4a-A4b – statutair – onbepaalde duur

Functie

Als stedenbouwkundig omgevingsambtenaar werk je mee bij het vormgeven van de vele uitdagingen voor de toekomst van Machelen–Diegem, één van de meest dynamische gemeenten van Vlaanderen. Daarnaast ben je als diensthoofd Omgeving verantwoordelijk voor de coördinatie van overleg inzake de beleidsvelden stedenbouw, ruimtelijke ordening, huisvesting, mobiliteit en leefmilieu.

Interesse?

Je kan je sollicitatiebrief samen met je cv opsturen, e-mailen of afgeven:

  • sturen t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen
  • e-mailen naar personeelsdienst@machelen.be
  • afgeven op de personeelsdienst in het gemeentehuis

Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.

Solliciteren kan tot uiterlijk 9 december 2021.

Wens je nog meer informatie, dan kan je je tijdens de kantooruren steeds wenden tot de personeelsdienst op 02 254 12 58.