Technisch-adviseur coördinator GISO

Functie

Als TAC van het GISO neem je mee de leiding over personeel en leerlingen, je bepaalt samen met de directeur het beleid, je co├Ârdineert en houdt toezicht, en bent verantwoordelijk voor planning, aankoop en beheer van materialen, gereedschappen, grondstoffen en inrichting lokalen; voor onderhoud vernieuwing en uitbouw van infrastructuur; voor het beheer van in de school geproduceerde goederen en diensten en de bijhorende procedures.

Het GISO is een gemeenteschool en je rapporteert aan de directeur van het GISO.

Interesse?

Je kan je sollicitatiebrief samen met je cv en een kopie van je diploma’s opsturen, e-mailen of afgeven.

Dit doe je:

  • per brief aan het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen
  • per e-mail aan personeelsdienst@machelen.be
  • afgeven op de personeelsdienst in het gemeentehuis

Solliciteren kan tot uiterlijk 11 mei 2021.

Meer informatie?

  • Lees de volledige bundel in bijlage.
  • Contacteer de personeelsdienst tijdens de kantooruren op 02 254 12 58
  • Contacteer de heer Willy De Bouw, directeur GISO, tijdens de schooluren op 02 251 53 50
  • Contacteer de heer Hugo Uvin, TAC GISO op 0478 77 02 30