Welzijnsraad

 

De welzijnsraad, kortweg WZR, is een gemeentelijke adviesraad waar alle betrokkenen in de gemeente rond gezondheid en welzijn kunnen samen zitten.

Doelstelling WZR

De doelstelling van de WZR is het bevorderen van de ontwikkeling van een lokaal gezondheids- en welzijnsbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.

De WZR tracht deze doelstelling te bereiken door:

  • advies uit te brengen over alle kwesties op lokaal vlak die het welzijnsbelang aanbelangen en die het individuele belang overstijgen

  • overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en inwoners die actief zijn in de welzijns- en gezondheidssector

  • aanmoedigen, stimuleren, ondersteunen en/of organiseren van activiteiten en initiatieven in verband met gezondheid en welzijn.