Aanmaningskosten

Bij niet tijdige betaling van openstaande facturen of belastingen, wordt een aanmaningskost aangerekend.

Procedure

De aanmaningskost wordt verstuurd via aangetekende zending. Bij betaling zullen eerst de aangerekende kosten (voor de aangetekende zendingen) aangezuiverd worden en vervolgens de openstaande schuld (hoofdsom).

Bedrag

Voor elke aanmaning per aangetekend schrijven wordt 7 euro aangerekend.

Afhandeling

Bij blijvende wanbetaling, in het bijzonderheid als er sprake is van onwil, herhaling of nalatigheid, kan beslist worden om de dienstverlening van de gemeente te schorsen of stop te zetten, zonder dat dit recht geeft op enige schadevergoeding.