Administratief medewerker HRM

voltijds - contractueel - C1-C3 - vervangingsovereenkomst

Functie

De administratief medewerker wordt ingezet voor het uitvoeren van alle administratieve taken die nodig zijn voor de efficiënte werking van de personeelsdienst die een performant personeelsbeheer en –beleid beoogt.

Interesse?

Je kan je sollicitatiebrief samen met je cv en een kopie van je diploma opsturen, e-mailen of afgeven:

  • sturen t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen
  • e-mailen naar personeelsdienst@machelen.be
  • afgeven op de personeelsdienst in het gemeentehuis

 Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.

 Solliciteren kan tot uiterlijk donderdag 5 maart 2020.

Wens je nog meer informatie, dan kan je je tijdens de kantooruren steeds wenden tot de personeelsdienst 02 254 12 58.