Affiches en flyers

Affiches zijn de meest gangbare manier om een evenement kenbaar te maken. Het is wettelijk verplicht om, naast de naam van de organisator ook de naam en het volledig adres van de verantwoordelijke uitgever te vermelden. Deze persoon moet meerderjarig zijn en in België wonen.

Strooibriefjes uitdelen om reclame te maken kan. Ook hier bent u verplicht om naam en adres van de verantwoordelijke uitgever te vermelden. Het is ook aangeraden om volgende zin te vermelden: Niet op de openbare weg gooien. Het wel doen wordt aanzien als sluikstorten.