Akten burgerlijke stand op just-on-web Nieuws RSS

Voortaan kan je je akten van de burgerlijkse stand ook raadplegen en downloaden via de toepassing justonweb.be, het digitale platform van Justitie.

Inloggen kan via de e-ID, itsme of een andere geldige EU-digitale sleutel.

Je kan er ook voor opteren het uittreksel of afschrift te laten opsturen naar je e-Box. 

Voor het verkrijgen van het uittreksel van een akte van geboorte, huwelijk of overlijden kan je kiezen voor het Belgisch model (in elk van de drie landstalen), het CIEC-16-model of het meertalig formulier (EU-vertaalhulp). Het CIEC-34-model zal nog toegevoegd worden.

Gepubliceerd op donderdag 5 januari 2023 12.10 u.