Assistent dienstleider bibliotheek

Voltijds – B1-B3 – contractueel – onbepaalde duur

Functie

Je werkt mee aan het bibliotheekbeleid en vervult een ondersteunende rol in de publieke dienstverlening. De werking met specifieke groepen gebruikers valt onder jouw verantwoordelijkheid. Je geeft ook leiding en toezicht op de bibliotheekmedewerk(st)ers.

Interesse?

Je kan je sollicitatiebrief samen met je cv opsturen, e-mailen of afgeven:

  • sturen t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen
  • e-mailen naar personeelsdienst@machelen.be
  • afgeven op de personeelsdienst in het gemeentehuis

Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.

Solliciteren kan tot uiterlijk 7 oktober 2021.

Wens je nog meer informatie, dan kan je je tijdens de kantooruren steeds wenden tot de personeelsdienst op 02 254 12 58.