Bekendmakingen

Digitale raadpleging van de dossiers is mogelijk via het omgevingsloket.

 

Kennisgeving plan-MER Programmatische Aanpak Stikstop (PAS)

De kennisgeving van het plan-MER “Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)” ligt ter inzage van 16 augustus tot en met 16 oktober 2018.

Meer info..