Bekendmakingen omgeving

Digitale raadpleging van de dossiers is mogelijk via het omgevingsloket.

 

Bodemsanering Luchthavenlaan

Het ingediende project ligt ter inzage van 9 augustus t.e.m. 7 september 2019.

Lees de volledige bekendmaking.

Bodemsanering Beaulieustraat

Het conformiteitsattest ligt ter inzage van 3 augustus t.e.m. 1 september 2019.

Lees de volledige bekendmaking.

Goedkeuring wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse regering de wijziging aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Deze wijziging actualiseert de restafvaldoelstellingen van de gemeenten, op basis van de nieuwe indeling van gemeenten in clusters.

Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, alsook het volledig Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages en het verslag vindt op de website van de OVAM.