Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening R0 x A201

Op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 heeft De Werkvennootschap, NV van publiek recht, het onteigeningsplan voor de herinrichting van het complex R0 x A201 in Zaventem en Machelen voorlopig vastgesteld.

In de onteigeningsplannen zijn de volle eigendommen opgenomen van de onroerende goederen, gelegen op het grondgebied van Zaventem en Machelen:

 • 2e afd., gekend onder NIS-nummer 23015, sectie B, nr. 181M, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 245 m2, zoals aangeduid als inname nummer 1 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 2e afd., gekend onder NIS-nummer 23015, sectie B, nr. 181N, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 2479 m2, zoals aangeduid als inname nummer 2 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 2e afd., gekend onder NIS-nummer 23015, sectie B, nr. 291C6, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 779 m2, zoals aangeduid als inname nummer 3 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan 3
 • 1e afd., gekend onder NIS-nummer 23094, sectie D, nr. 111R2, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 14 m2, zoals aangeduid als inname nummer 11 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 1e afd., gekend onder NIS-nummer 23094, sectie D, nr. 81Z2, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 930 m2, zoals aangeduid als inname nummer 12 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 1e afd., gekend onder NIS-nummer 23094, sectie D, nr. 81V2, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 743 m2, zoals aangeduid als inname nummer 13 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 1e afd., gekend onder NIS-nummer 23094, sectie D, nr. 81W2, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 791 m2, zoals aangeduid als inname nummer 14 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 1e afd., gekend onder NIS-nummer 23094, sectie D, nr. 296G2, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 107 m2, zoals aangeduid als inname nummer 17 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 1e afd., gekend onder NIS-nummer 23094, sectie D, nr. 298C, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 1164 m2, zoals aangeduid als inname nummer 18 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 1e afd., gekend onder NIS-nummer 23094, sectie A, nr. 30T6, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 26 m2, zoals aangeduid als inname nummer 30 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 2e afd., gekend onder NIS-nummer 23015, sectie A, nr. 52M, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 300 m2, zoals aangeduid als inname nummer 31 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 2e afd., gekend onder NIS-nummer 23015, sectie A, nr. 133C, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 216 m2, zoals aangeduid als inname nummer 32 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 2e afd., gekend onder NIS-nummer 23015, sectie A, nr. 100R2, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 151 m2, zoals aangeduid als inname nummer 39 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 1e afd., gekend onder NIS-nummer 23094, sectie A, nr. 26H2, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 57 m2, zoals aangeduid als inname nummer 43 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 1e afd., gekend onder NIS-nummer 23094, sectie A, nr. 26L2, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 39 m2, zoals aangeduid als inname nummer 44 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan 4
 • 2e afd., gekend onder NIS-nummer 23094, sectie A, nr. 26/E2, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 11 m2, zoals aangeduid als inname nummer 45 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsplan aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van vrijdag 17 mei 2024 tot en met zaterdag 15 juni 2024.

Het dossier ligt vanaf de start van het openbaar onderzoek ter inzage bij de Gemeente Zaventem, dienst Omgeving, Steenokkerzeelstraat 56, 1930 Zaventem. Het dossier inkijken kan enkel op afspraak via omgeving@zaventem.be of 02 725 03 80.

Of bij de gemeente Machelen, dienst Ruimtelijke ordening, Woluwestraat 1, 1830 Machelen. Het dossier inkijken kan enkel op afspraak via ruimtelijkeordening@machelen.be of via 02 254 12 46.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen vanaf de start van het openbaar onderzoek onderaan deze pagina, via de website van de gemeente Zaventem (www.zaventem.be/bekendmakingen/categorie/24/omgeving) of via de website van De Werkvennootschap (www.dewerkvennootschap.be/bekendmakingen). 

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot en met zaterdag 15 juni 2024 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan De Werkvennootschap, Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel, gericht aan de gemeente Zaventem, dienst Omgeving, Steenokkerzeelstraat 56, 1930 Zaventem of gericht aan de gemeente Machelen, dienst Ruimtelijke ordening, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.

Documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit: