Belasting op vervoer met politiewagen

Er wordt een gemeentebelasting geheven op het vervoer van personen die in kader van beteugeling van dronkenschap en ter handhaving van de openbare orde met een politievoertuig vervoerd dienen te worden.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de persoon die vervoerd wordt of indien van toepassing, van de voor hem burgerlijk verantwoordelijke persoon.

Procedure

Naar aanleiding van het proces-verbaal, opgesteld door de politie, worden de gegevens doorgeven aan het gemeentebestuur die de inning zal opeisen.

Bedrag

100 euro per rit, per persoon