Beleidsverklaring

Bij het begin van elke bestuursperiode tekent het gemeentebestuur de nieuwe beleidslijnen uit voor de volgende zes jaar.