Belgische nationaliteit aanvragen (minderjarigen)

Een ouder kan voor zijn minderjarig kind de Belgische nationaliteit aanvragen via een verklaring tot toekenning. Dit kan voor volgende situaties:

Voorwaarden

Voor elke verklaring gelden specifieke voorwaarden. De voorwaarden kan u nalezen op de website van FOD Justitie via https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/nationaliteit/belg_worden/verklaring_tot_toekenning

Procedure

Voldoet u aan de voorwaarden, maak dan een afspraak bij de loketten van de dienst Burgerzaken.

Bedrag

De procedure is gratis.

Regelgeving

Wet van 4 december 2012 – verschenen in Belgisch Staatsblad op 14 december 2012.

K.B. van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (B.S. 21/01/2013 en errata op 18/02/2013).

K.B. van 17 januari 2013 tot vaststelling van de lijst van landen waar het verkrijgen van akten van geboorte onmogelijk is of op zware moeilijkheden botst (B.S. 30/01/2013).

Omzendbrief van 8 maart 2013 betreffende bepaalde aspecten van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.