Beschermend materiaal gezocht Nieuws RSS

Er is nog steeds een groot tekort aan beschermend materiaal. Zo is er in AZ Jan Portaels en in het triage- en schakelcentrum een nijpend tekort aan beschermingspakken.

Goede bescherming voor verzorgenden en risicopatiënten is cruciaal!

Wij willen graag helpen, maar hiervoor hebben wij jullie hulp nodig! Wij richten deze oproep aan iedereen die kan helpen: kleine zelfstandigen, winkels, …

Afgelopen weekend heeft Makro Machelen al een eerste schenking gedaan: 100 beschermpakken werden geleverd aan AZ Jan Portaels.

Wil jij ook graag doneren?

Neem dan contact op met de gemeente op het algemeen nummer 02 254 12 11.
Dan kunnen er afspraken gemaakt worden over ophalen of leveren van het materiaal.

Gepubliceerd op maandag 23 maart 2020 14.44 u.