Beslissingen omgeving

Art. 8 van het Besluit van de Vlaamse regering van 24/03/2020 tot uitvoering van art.5 van het decreet van 20/03/2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning stelt dat de beroepstermijn met 30 dagen wordt verlengd.

De termijn om over te gaan tot het gebruik van de vergunning wordt bijgevolg verlengd van 35 naar 65 dagen.