Bestuurderspas

Vanaf 1 juli 2020 moet elke taxichauffeur in het Vlaams gewest beschikken over een bestuurderspas, ongeacht het statuut (werknemer of zelfstandige). Je kan de bestuurderspas reeds voor die datum aanvragen. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van een bestuurderspas:

  • Minstens 2 jaar een rijbewijs hebben,
  • Beschikken over een rijbewijs met geldige medische keuring,
  • Een toelating hebben voor het verrichten van arbeidsprestaties (enkel indien je een buitenlands staatsburger bent),
  • Voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 25 van het Besluit Vlaamse regering van 8 november 2019.
  • Voldoen aan de taalvereisten: Nederlands op niveau B1 volgens het Europees Referentiekader kunnen aantonen.

De bestuurderspas kost éénmalig 23,43 euro bij afgifte en is vijf jaar geldig.
(De aanvrager betaalt een retributie met een basisbedrag van € 20. Dit basisbedrag wordt op 1 januari van elk jaar aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen).

De bestuurderspas moet aangevraagd worden in de gemeente waar de chauffeur gedomicilieerd is. Chauffeurs die buiten het Vlaams gewest wonen, doen de aanvraag in een Vlaamse gemeente naar keuze. Aanvragen gebeuren volledig digitaal via https://centaurus2020.vlaanderen.be/aanvraagbestuurderspas/.