'Bijt in je vrije tijd'

Wie Nederlands leert, kan met 'Bijt in je vrije tijd' kennismaken met activiteiten van Nederlandstalige verenigingen. Zo kan men de taal oefenen en leert men nieuwe mensen kennen. De cursisten krijgen de kans om deel te nemen aan één van de activiteiten van de verenigingen: koken, sporten, ... De verenigingen kunnen hun werking promoten.

'Bijt in je vrije tijd' wordt georganiseerd door vzw De Rand in samenwerking met de integratiedienst. De integratiedienst geeft de activiteiten door aan vzw De Rand. Daarop verstuurt vzw De Rand maandelijks een e-mail naar leerkrachten Nederlands uit het volwassenenonderwijs, het Agentschap Integratie en Inburgering en naar de vrijetijds- en integratiediensten, zodat zij het aanbod bekend kunnen maken.

Wilt u hieraan deelnemen of meewerken? Contacteer de Integratiedienst.