Biodiversiteit

De biodiversiteit neemt alarmerend snel af. In Vlaams-Brabant is ongeveer 1/3 van de dieren en planten bedreigd door vervuiling en versnippering van hun leefgebieden. De provincie Vlaams-Brabant wil dit onder de aandacht brengen met de campagne 'Je hebt meer buren dan je denkt'.

Elke gemeente heeft haar eigen unieke biodiversiteit. In deze campagne worden de verschillende leefgebieden in de gemeente gekoppeld aan hun specifieke prioritaire dier- en plantensoorten, de 'koesterburen'. Samen met bewoners, verenigingen, scholen en bedrijven zet de gemeente concrete acties in de leefgebieden van de koesterburen op om zo mee te werken aan de lokale biodiversiteit.

De 'koesterburen' van Machelen zijn de anemonenbekerzwam, de beemdkroon, het geel walstro, de gewone dwergvleermuis, de graslathyrus, de huismus, de ligusterstipspanner, de ruige leeuwentand en de veldleeuwerik.