Brandveiligheid en EHBO

Ten minste 4 meerderjarige personen uit de organisatie zijn verantwoordelijk bij eventuele brand voor de evacuatie van de bezoekers en het bedienen van de brandblusapparatuur.

De opslagplaats van brandstoffen dienst steeds buiten voorzien te worden (met uitzondering van de CO²-gasflessen van de tapinstallatie).

Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen en aan de regels van goed vakmanschap. Voor de voeding van kook-, bak- en braadstellen wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. Hier is een brandblusapparaat steeds verplicht. Voorzie ook een branddeken.

Bij grotere evenementen moet u zeker overwegen om een beroep te doen op de diensten van het Rode Kruis. Alle info kunt u vinden op www.rodekruis.be.