Brandveiligheids- horeca- en drankvergunning hotel

Om erkend te kunnen worden en blijven, moet uw voorziening aan de brandveiligheidsnormen voldoen. U moet een brandveiligheidsattest A of B hebben, afgeleverd door de burgemeester.

Attest Betekenis Geldigheidsduur Gevolgen
Attest A De voorziening voldoet aan alle normen. De brandveiligheid is onvoorwaardelijk gewaarborgd. 8 jaar De voorziening kan erkend worden/blijven.
Attest A bis Een positieve aanvulling op het attest A na werkzaamheden aan je logies. Het bewijst dat het gewijzigde gedeelte van je logies eveneens voldoet. Je mag de logies uitbaten. 8 jaar De voorziening kan erkend worden/blijven.
Attest B Er is niet voldaan aan alle normen. De veiligheid is voorwaardelijk gewaarborgd, maar niet ernstig in het gedrang. 1 jaar (kan maximaal 7 keer verlengd worden) Binnen 7 maanden moet u een stappenplan uitwerken om aan de normen te voldoen. Op advies van de brandweer reikt de burgemeester een attest A of C uit, of verlengt hij attest B.
Attest C De voorziening vertoont ernstige inbreuken op de normen. De veiligheid is in het gedrag. Tot er een nieuw attest wordt uitgereikt De voorziening kan niet (meer) uitgebaat worden. Zorg en Gezondheid weigert de erkenningsaanvraag of start de procedure tot intrekken van de erkenning.

Voorwaarden

Bepaalde instanties hebben een erkend verslag nodig van Vincotte in plaats van de brandweer. Om te weten of u een verslag nodig hebt van Vincotte bezoekt u best de website van logies Vlaanderen.

Procedure

Procedure veiligheidsattest hotel

  • U vraagt een veiligheidsattest aan bij de burgemeester van de gemeente/stad waarin uw voorziening gelegen is.
  • De burgemeester geeft de brandweer de opdracht om na te gaan in welke mate uw voorziening voldoet aan de brandveiligheidsnormen.
  • De brandweer voert een onderzoek uit en bezorgt het verslag daarvan aan de burgemeester.
  • De burgemeester reikt een attest uit op basis van het verslag van de brandweer.

Procedure horecagedeelte hotel

Elk kamergebonden logies heeft, voor het publiek toegankelijke deel, een horeca- en drankvergunning van de gemeente nodig. Deze vergunningen kunnen pas afgeleverd worden :

  • Als het hotel een A, Abis of B-attest verkregen heeft.
  • Als de brandweer een gunstig verslag gegeven heeft voor het horecagedeelte van het hotel.

Hier vindt u de nodige formulieren terug om uw aanvraag in te dienen:

Meer uitleg en reglementering over de horecavergunning.. 

Bedrag

Gratis.

Regelgeving

De brandveiligheidsnormen en de procedure voor het opmaken en afleveren van attesten vindt u in het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen. Hierin staan ook overgangsmaatregelen voor de bestaande voorzieningen.

Deze normen traden in werking op 1 juli 2012.