Budget en jaarrekening

Voor de start van een nieuw kalenderjaar stelt de gemeenteraad een budget vast. Het budget vormt de concrete uitwerking van het meerjarenplan voor het betreffende jaar.

Het budget bestaat uit een beleidsnota (inhoudelijk luik), een financiële nota (cijfermatige planning) en aanvullende toelichtingen.

Concreet geeft de beleidsnota een antwoord op:

  • Wat wil het bestuur bereiken? (doelstellingen)
  • Wat gaat het bestuur daarvoor doen? (actieplannen/ acties per doelstelling)
  • Hoeveel gaat dat het bestuur kosten? (raming uitgaven/ontvangsten per doelstelling)
  • Hoe gaat het bestuur dat betalen? (belastingen, subsidies, verkopen, lening,…)

De financiële nota bevat een precieze raming van alle uitgaven en ontvangsten die in de loop van het kalenderjaar kunnen worden gedaan.

Ook de financiering van de beleidsdoelstellingen is terug te vinden in de financiële nota.

Indien nodig wordt het budget bijgesteld door de gemeenteraad in de loop van het jaar via een budgetwijziging.